Datové schránky

Co je to Datová schránka, k čemu slouží?
Datová schránka je v podstatě e-mailová schránka, která je zaměřena na komunikaci v oblasti veřejné správy. Pomocí datová schránky je možno činit podání ke všem úřadům v ČR. Tyto úřady zasílají své písemnosti příslušným adresátům (fyzické nebo právnické osoby). Hodnota zprávy v datové schránce je plnohodnotná, jako úkon písemný.
Vytvoření projektu datových schránek by se měla podstatně zjednodušit komunikace občanů s úřady nebo jinými institucemi.

Kde lze zřídit Datovou schránku?
Požádat o zřízení datové schránky lze pomocí formuláře. Formulář lze odevzdat osobně na podatelnu ministerstva vnitra, nebo poštou (zde je však nutný úředně ověřený podpis), anebo elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem, na e-mail posta@mvcr.cz. Datovou schránku lze také zřídit na kontaktním místu Czech POINT (zde postačí pouze občanský průkaz).
Zákonnou povinnost používání datových schránek mají orgány veřejné moci, organizace zřízené podle zvláštního zákona a organizace, osoby zapsané v obchodním rejstříku.

VÝHODY datových schránek:
1. Dotyčný nemusí chodit na poštu, zprávu si pohodlně vyzvedne v datové schránce.
2. Eliminace rizika nedoručení.
3. Podávat žádosti lze i mimopracovní dobu.
4. Finanční úspora poštovních poplatků.

NEVÝHODY datových schránek:
1. Datovou schránku je nutno často kontrolovat, protože po 10 dnech od odeslání je zásilka považována za doručenou, a to i za předpokladu, že si jej nevyzvednete. Proto je nutno tyto dokumenty archivovat mimo datovou schránku. Je ale fakt, že si můžete nechat posílat upozornění na váš email, při přijetí nové zprávy v datové schránce, a to v nastavení datové schránky.
2. Pokud si vytisknete přijatý dokument z datové schránky, tak rozhodně není zaručena jeho pravost. Státní správa požaduje pouze originály nebo úředně ověřené stejnopisy. Takový dokument se vám může dost prodražit.
3. RIZIKO BEZPEČNOSTI – pokud máte špatně zabezpečený počítač (častá bývá absence firewallu, antiviru, antispyware software), tak můžete mít v počítači naistalovaný školivý software, např. trojana. V takovém případě může útočník jednoduše zjistit vaše přihlašovací údaje, a to samozřejmě nejen k datové schránce!