Dluhy – pohledávky

Dlužníků a neplatičů je v ČR opravdu velké množství. Češi se čím dál více zadlužují – půjčují si na auta, domy, elektroniku, dovolené… Stoupá počet osobních bankrotů i insolvenčních řízení. Bohužel zde vládne trend – mít dluhy je normální, na druhou stranu se není čemu divit, vždyť stát jde příkladem, dluh Česka je rekordní a stále stoupá. Situace je dokonce tak závažná, že tento státní dluh nelze z matematického hlediska nikdy splatit! Dalším takovým odstrašujícím příkladem, jsou pohledávky velkých firem vůči státu, především na zdravotním a sociálním pojištěním. Tam jde o velké miliardy! Lid si říká: „Když stát dluží, tak proč ne já?!“

V podnikatelské sféře je tento problém pravděpodobně nejhorší. Pouze minimum podnikatelů a firem platí své závazky včas a v termínu. Mnohdy je to vinou zase jiného podnikatele, který mu dluží… Je to takový řetězec, který nezná konce.

Dlužníky lze rozdělit do třech skupin. První skupina je taková, že vědí o své pohledávce, uznají ji a snaží se tuto pohledávku zaplatit (například pomocí splátkového kalendáře). To jsou tzv. slušní neplatiči. Druhá skupina neplatičů je tak trochu schizofrenní – své pohledávky uznají, slibují, že již v nejbližší době uhradí, nebo že jsou již peníze dokonce „na cestě“, ale není to tak. Třetí skupina neplatičů je poněkud extremistická – svou pohledávku neuznávájí, zapírají jí, lžou a nehodlají zaplatit. Třetí skupina je evidentně ta nejproblematičtější.

Přejeme Vám život bez dluhů 🙂