Jak na dlužníky

Jak na dlužníky? Jak přinutit dlužníka, aby zaplatil svůj dluh? Zde vám poradíme…

Univerzální způsob, jak vymoci svou pohledávku samozřejmě neexistuje, vždy je to velmi specifické, avšak jsou zde určité způsoby, které jsou poměrně efektivní, a které pomáhají při vymáhání pohledávek:

► Vymáhejte své pohledávky co nejdříve po termínu splatnosti.

► Prvotním krokem k vymáhání pohledávek jsou urgence, doporučená je písemná forma – doporučené dopisy. Tedy prokazatelná urgence, která se vám může hodit v pozdější době vymáhání pohledávky, např. při soudním řízení, trestní oznámení na Policii ČR apod.

Upozorněte na dlužníka. Např. si na svých webových stránkách vytvořte sekci Dlužníci – Neplatiči, dlužníka tam zveřejněte. Pokud nevlastníte webovou prezentaci, nebo za ni nechcete platit, tak si můžete takovou stránku zdarma zřídit na freehostingu, např. Webzdarma, Internetcentrum, Websnadno… Pokud je dlužník v prodlení delší dobu (řadu měsíců, roky), tak informujte partnery a odběratele dlužníka. Informujte sousedy, kamarády… Také není od věci informovat banku, kde má dotyčný dlužník otevřený účet, Finanční úřad (pokud je podnikatel). Tato fáze však bývá efektivní, zda chceme dosáhnou konkurzu na dotyčného dlužníka, ale není to samozřejmě pravidlem.

Podejte trestní oznámení na dlužníka. Pokud si myslíte, že dlužník svým počínáním spáchal trestný čin, tak na něj podejte trestním ozmnámení na Polcii ČR. Mohdy stačí, když si ho Policie ČR předvolá, poté zaplatí…  Samotné vytvoření dluhu, např. nehrazení faktur, však není trestným činem, nicméně nevědomky může dlužník spáchat nějaký trestný čin, např. podvod, útisk atp.  Již při sepisování smlouvy je relevantní na toto pamatovat a upravit smlouvu, tak aby potenciální dlužník spáchal trestný čin.

Podejte žalobu k soudu. Když nepomůže výše uvedené, tak podejte žalobu k soudu.

► Důležitou vlastností při vymáhání pohledávek je vytrvalost, mnohdy nestačí zaurgovat svou pohledávku jednou či dvakrát…

Jak je již uvedeno výše – univerzální způsob, jak vymoci svou pohledávku, neexistuje. Zde uvedené rady, také samozřejmě nejsou návody, jak vymáhat pohledávky nezákonnou cestou! Majitel tohoto portálu (Tým Dlužníci.net) nezodpovídá za žádné vzniklé, potenciální škody, které vzniknou či mohou vzniknout, po přečtení tohoto článku!