Živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík vyhledávání online

Podmínky vyhledávání:

Nerozlišujte velikost písmen, diakritika je ignorována. Nepoužívejte speciální znaky: %, ‚, -. V případě, že vyplníte IČ, tak jsou ostatní kritéria ignorována. Do kolnky Podnikatel vyplňte jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby, anebo název společnosti (právnické osoby).